Leen Stelsel

Dit is een willekeurig verhaal, dat dan wellicht toch weer wat raakvlakken zal blijken te hebben met de realiteit.

Het is het verhaal van Leen Stelsel. Leen is ooit verwekt op de burelen van de LSVb. Leen is lachen zeiden ze toen nog. Al vonden ze ook toen al wel dat er eigenlijk genoeg gelachen was. Leen groeide op en werd steeds socialer, maar zoals dat ook gaat met kinderen die groot worden, hij kreeg steeds meer existentiële twijfels. Deze twijfels werden zeker niet minder doordat hij steeds weer omarmt werd door mensen met grote ideeën, die zeiden dat hij de onderwijswereld kon veranderen, maar hij niet snel daarna dan toch weer afgewezen werd. Dit terwijl ook Leen het onderwijs en de toegankelijkheid hiervan zeer belangrijk vond.

Leen werd enkele jaren later, hij studeerde inmiddels zelf, over zijn existentiële twijfels heen getrokken doordat de mensen die hem ooit afwezen hem nu toch omarmden en hem zelfs voorstelden aan al hun vrienden. Leen werd buitengewoon populair. Algemeen werd hij ook nog steeds sociaal gevonden. Maar zijn oude vrienden zagen eigenlijk nog maar weinig terug van zijn oude sociale kant.

De nieuwe vrienden deden Leen duidelijk goed, al had hij inmiddels flink ruzie met zijn verwekkers, die zich zelfs tegen hem keerden. Leen leed hier niet heel erg onder en ging gewoon door met waar hij al mee bezig was, ondanks de weerstand. Hij had voor zichzelf een missie gesteld, te zijn, om op die manier zijn twijfels definitief te overwinnen. Te zijn, bekend te zijn, dat was het doel. En zijn nieuwe vrienden zouden hem daar zeker bij helpen hadden ze toegezegd, in de achterkamer weliswaar op een moment dat ze over veel ook ruzie hadden, maar toch ze zouden hem steunen.

Dit is dus het verhaal van Leen. Op dit moment is hij de speelbal geworden van de politiek. Hij lijkt populair genoeg om straks door het hele land chaos te gaan scheppen en te zorgen dat de zogenaamde Leen-angst wat diepere kloven zal hakken in ons landschap.

Leen is wel benieuwd, hoe er naar hem wordt gekeken en in de toekomst gekeken zal worden. Zullen ze dan nog steeds vinden dat Leen lachen is?

Advertenties